Na ovoj stranici potrebno je unijeti podatke koji će Vam omogućiti dobijanje privremenog ličnog identifikacionog broja (LIB) uz pomoć kojeg možete pristupiti registraciji na portal Moj m:tel. 

 

Zahtjev za lični identifikacioni broj - LIB

Klijent

Prikaži

Odabirom opcije "dalje" dajem izričitu saglasnost da Mtel, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, moje lične podatke navedene u zahtjevu, obrađuje i čuva u svrhu dobijanja ličnog identifikacionog broja. Mtel se obavezuje da će preduzeti sve mjere za zaštitu ličnih podataka navedenih u zahtjevu.