Preuzimanje ličnog identifikacionog broja - LIB
LIB je lični identifikacioni broj putem kojeg možete pristupiti posebnim personalizovanim uslugama m:tel-a.

LIB vam daje mogućnost da pristupite usluzi ”Moj račun” i dostavu računa putem e-maila. Korisnik koji dobije LIB dužan je da na odgovarajući način obavijesti pružaoca usluge o bilo kakvoj promjeni ličnih i identifikacionih podataka navedenih u zahtjevu, odmah, najkasnije u roku od 10 dana od nastale promjene. U protivnom, ukoliko iz ovog razloga bude onemogućena komunikacija sa pretplatnikom, m:tel neće snositi odgovornost.
Korisnik usluge upoznat je i saglasan sa uslovima pružanja usluge
captcha